ค้นหารายการซ่อม :

ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน อากาศเสีย เวลาแจ้ง เวลาตอบรับ เวลาซ่อมเสร็จ ประเภท สถานะ
119 นายอิศเรศดุลชาติ งานพัสดุ 555 2018-10-24 14:21:00 - - - - - - รอระบุ
117 นายณัฐภูมิภูสีเขียว งานเทคนิคการแพทย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดเครื่องเอง 2015-09-04 08:37:50 2015-09-04 13:11:01 2018-10-24 11:23:56 ซอฟร์แวร์
116 นายณัฐภูมิภูสีเขียว งานเทคนิคการแพทย์ เปิดไฟล์งานเอ็กเซลล์ไม่ได้ 2015-09-03 08:46:06 2015-09-03 12:43:30 2015-09-03 12:44:57 ซอฟร์แวร์
115 นางสาวพิมพ์พักตร์เขจรรักษ์ งานพัฒนาคุณภาพ 1. หมึกเครื่องปริ้น kyocera fs1370dn หมด 2. ต้องการให้มาแชร์เครื้องปริ้น rico ให้ด้วย 2015-08-28 15:15:35 2015-09-03 12:43:29 2015-09-03 12:44:43 ซอฟร์แวร์
114 นายณัฐภูมิภูสีเขียว งานเทคนิคการแพทย์ ปริ๊นงานจาก pdf ไม่ได้ 2015-08-26 13:52:56 2015-09-03 12:43:27 2015-09-03 12:44:32 ซอฟร์แวร์
113 นายณัฐภูมิภูสีเขียว งานเทคนิคการแพทย์ เปิด excel ไม่ได้ 2015-08-26 13:52:22 2015-09-03 12:43:25 2015-09-03 12:44:21 ซอฟร์แวร์
112 นายอนุกูลอรรถวิลัย งานผู้ป่วยในชาย พิมพ์ใบrefer ไม่ได้ รบกวนมาดูให้หน่อยนะครับ 2015-08-26 09:38:14 2015-09-03 12:43:26 2015-09-03 12:44:08 ซอฟร์แวร์
111 นายวัชรศิลป์ไกรษร งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ขอติดตั้งโปรแกรมตกแต่งภาพ(lightroom) 2015-08-21 07:56:00 2015-09-03 12:43:24 2015-09-03 12:43:53 ซอฟร์แวร์
110 นายวัชรศิลป์ไกรษร งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สป ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ทั้งกลุ่มงาน 2015-08-20 20:51:09 2015-08-21 07:32:25 2015-08-21 07:42:47 ซอฟร์แวร์
109 นางสาวพิชญาภัค บุตตะสุริย์ งานธุรการ เนตเข้าไม่ได้ 2015-08-20 13:39:58 2015-08-20 13:40:03 2015-08-20 13:40:31 ซอฟร์แวร์
108 นางสาวอำนวยพรสายนาโก งานการเงินและบัญชี เช็คสิทธิ์ไม่ได้ขอเดินสาย LAN 2015-08-20 11:22:43 2015-08-20 11:26:54 2015-08-20 11:28:11 ซอฟร์แวร์
107 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT วิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบจองรถต์และระบบจัดการรถ ที่งานยานพาหนะ 2015-08-20 08:44:11 2015-08-20 08:44:39 2015-09-03 12:43:40 ซอฟร์แวร์
106 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT backup ระบบจัดเก็บเอกสารผู้ป่วยใน IPD ในระบบปฎิบัติการ Linux CentOS 2015-08-19 20:52:18 2015-08-20 09:16:10 2015-08-20 16:34:08 ซอฟร์แวร์
105 นายวัชรศิลป์ไกรษร งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ไวรัสลงเครื่องไม่สามารถทำงานได้ 2015-08-19 16:56:25 2015-08-19 16:57:22 2015-08-19 16:58:36 ซอฟร์แวร์
104 นายอนุกูลอรรถวิลัย งานผู้ป่วยในชาย พิมพ์ ใบrefer จาก โปรแกรม THaireferไม่ได้ 2015-08-19 16:50:42 2015-08-19 16:53:03 2015-08-19 16:53:36 ซอฟร์แวร์
103 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT ปรับปรุงระบบจ่ายตรงสำหรับ JHCIS รพ.สต. 2015-08-19 16:28:50 2015-08-19 16:30:50 2015-08-19 20:28:53 ซอฟร์แวร์
102 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นได้ และไม่สามารถปริ้นเครื่องของพี่ขวัญได้คะ 2015-05-22 15:49:03 2015-08-19 16:17:09 2015-08-19 16:21:57 รอระบุ
101 นางสาวพิมพ์พักตร์เขจรรักษ์ งานพัฒนาคุณภาพ คอมพิวเตอร์ โต๊ะคุณภัทราภรณ์ มีคนเอาแฟลตไดซ์มาเสียบเพื่อปริ้นงาน จากนั้นคอมก็ดับ เปิดไม่ติด 2015-04-27 13:40:45 2015-08-19 16:17:08 2015-08-19 16:22:02 รอระบุ
100 นางสาววารินทร์ ภูดรม่วง งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ หมึกเครื่องปริ้น PC ศูนย์ระบาด PCU บัวขาว ซีดจาง 2015-04-22 12:39:49 2015-08-19 16:17:07 2015-08-19 16:22:09 รอระบุ
99 นางสาววารุณีทะเสนฮด กลุ่มการพยาบาล คอมฯ ตั้งโต๊ะของคุณอดาวัน ไม่สามารถเข้าหน้าวินโดว์ได้ 2015-03-25 09:49:12 2015-08-19 16:17:06 2015-08-19 16:22:28 รอระบุ
98 นายเฉลิมวัฒน์พันโนพัฒน์ งานไตเทียม แจ้งทางทีมงานครับ หน่วยไตเทียม แบตเตอรี่สำลอง ไม่เก็บไฟครับ พอไฟฟ้าดับ คอมก็ดับด้วย ซึ่งเรากำลังทำงานอยู่ ช่วยมาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับ ด่วนๆ นะครับ 2015-03-19 10:33:59 2015-08-19 16:17:04 2015-08-19 16:22:15 รอระบุ
97 นางสาวพิมพ์พักตร์เขจรรักษ์ งานพัฒนาคุณภาพ เครื่องปริ้น Kyocera 1370 ... ปริ้นมีลายตัดขาวบนกระดาษได้เนื้อหาของเอกสารไม่ครบ 2015-03-12 09:41:22 2015-03-13 09:52:54 - - - รอระบุ
96 นายเฉลิมวัฒน์พันโนพัฒน์ งานไตเทียม เครื่องปริ๊นเตอร์ Kyocera TK-174 หมึกหมดครับ ช่วยเปลี่ยนให้หน่อย เพราะต้องใช้ปริ๊น OPD Card คนไข้ทุกรอบ ด่วนๆๆ นะครับ เพราะมันขึ้นว่า Toner low แล้วครับ 2015-02-27 14:17:53 2015-03-13 09:52:56 - - - รอระบุ
95 นางสาววารุณีทะเสนฮด กลุ่มการพยาบาล เครื่อง HosXP ใช้งานไม่ได้ 2015-02-16 10:04:54 2015-02-19 08:32:08 - - - รอระบุ
94 นางสาววารุณีทะเสนฮด กลุ่มการพยาบาล เครื่องของคุณวิระวรรณ สั่งปริ้นข้อมูลไม่ได้ 2015-02-16 10:03:12 2015-02-19 08:32:10 - - - รอระบุ
93 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ จากลำดับการแจ้งซ่อม ลำดับที่ 88 ยังไม่ได้รับการเปลี่ยน นะคะ 2015-02-13 13:57:35 2015-02-16 08:09:46 2015-02-16 11:06:35 รอระบุ
92 นางสาววารุณีทะเสนฮด กลุ่มการพยาบาล คอมฯ คุณวิระวรรณ เปิดไฟล์ข้อมมูลได้ช้า 2015-02-12 11:54:35 2015-02-13 08:54:24 - - - รอระบุ
91 นายสมศักดิ์ไชยคีรี งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ เครื่องคอมบูทไม่ขึ้น 2015-02-11 10:11:51 2015-02-11 10:12:46 2015-02-11 10:13:13 ซอฟร์แวร์
90 นายเจริญสกุลเดช งานซ่อมบำรุง Autocad 2012 ใช้งานไม่ได้ 2015-02-11 08:24:21 2015-02-11 10:12:45 2015-08-19 16:22:43 รอระบุ
89 นางสาววารินทร์ ภูดรม่วง งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ เครื่องปริ้น Kyocera ประจำเครื่อง PC กลางของ PCU ไม่สามารถสั่งปริ้นได้ 2015-02-10 15:12:21 2015-02-11 10:12:44 2015-02-11 10:12:56 ฮาร์ดแวร์
88 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ คีบอร์ด พิมพ์ จ แล้วออกยาก ต้องย้ำๆ ประสงค์ขอเปลี่ยนคะเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการพิมพ์งาน 2015-02-06 10:20:55 2015-02-06 15:51:31 2015-02-06 15:51:41 ฮาร์ดแวร์
87 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ Ricoh MP171 spf ไม่สามารถปริ้นได้ ค่ะ 2015-02-04 11:04:19 2015-02-05 08:53:05 2015-02-05 09:06:40 ซอฟร์แวร์
86 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ เครื่องแสกนไม่สามารถแสกนได้ประมาณ 2 อาทิตย์แล้ว และไม่สามารถปริ้นได้ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะคะเพราะเช็คสัญญาณเน็ตเบื้องต้นแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ 2015-02-03 11:33:03 2015-02-04 08:28:08 2015-02-04 08:28:30 ซอฟร์แวร์
85 นางสาววารุณีทะเสนฮด กลุ่มการพยาบาล notebook ต่อจอนำเสนอผลงานไม่ได้ 2015-02-03 10:57:08 2015-02-04 08:28:10 2015-02-05 08:54:14 ซอฟร์แวร์
84 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ แฟกส์เสียไม่สามารถรับจากภายนอกได้ และยังไม่ได้ลองส่งภายในดู เช็คเบื้องต้นถาดใส่กระดาษ เช็คกระดาษติด แล้ว 2015-02-02 15:17:12 2015-02-03 10:49:23 - - - รอระบุ
83 นายสมศักดิ์ไชยคีรี งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ อินเตอร์เนตไม่สามารถโหลดไฟล์งานใหญ่ได้ และช้ามาก 2015-01-30 12:00:25 2015-02-02 13:59:31 - - - รอระบุ
82 นางสาวพิมพ์พักตร์เขจรรักษ์ งานพัฒนาคุณภาพ คอมพิวเตอร์ เครื่องคุณภัทราพร เปิดไม่ติด ก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงเครื่องสำรองไฟดังครั้งนึงและเครื่องก็เปิดไม่ติดเลยค่ะ 2015-01-30 09:43:04 2015-02-02 13:59:25 2015-02-02 13:59:57 รอระบุ
81 นางสาวพิมพ์พักตร์เขจรรักษ์ งานพัฒนาคุณภาพ เรื่องปริ้น กระดาษติดข้างใน 2015-01-29 11:28:30 2015-01-29 15:43:32 2015-01-29 15:43:44 ฮาร์ดแวร์
80 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT พัฒนาเว็บไซต์ งาน IT 2015-01-29 11:10:01 2015-01-29 11:10:12 2015-08-19 16:22:55 ซอฟร์แวร์
79 นายคนากรแก่นนาคำ งานการเงินและบัญชี หมึกหมด hp p2035 2015-01-28 13:55:52 2015-01-28 14:05:24 2015-01-28 14:05:39 ฮาร์ดแวร์
78 นางสาวพิชญาภัค บุตตะสุริย์ งานธุรการ ระบบ E-office ไม่รันเลขหนังสือรับอัตโนมัติ 2015-01-28 13:33:27 2015-01-28 13:33:54 2015-01-28 13:34:08 ซอฟร์แวร์
77 นายสมศักดิ์ไชยคีรี งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ เครื่องปริ้นสี รุ่น DCP-J140w พิมพ์ภาพสีไม่ได้ภาพตามที่ต้องการสีเพี้ยนเด้อ 2015-01-27 09:59:19 2015-01-28 12:10:44 2015-02-04 08:28:49 ฮาร์ดแวร์
76 นางสาวพิมพ์พักตร์เขจรรักษ์ งานพัฒนาคุณภาพ เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ หน้าจอบอกให้กด r เพื่อ repair การ re-start แต่กดแล้ว หน้าจอก็บอกให้กด r เหมือนเดิม 2015-01-22 09:07:15 2015-01-28 12:10:45 2015-01-28 13:08:49 ซอฟร์แวร์
75 นางกินรีไกยวรรน งานสวัสดิการและประกันสังคม หารายชื่อยาไม่เห็น จากโปรแกรม e-claim 2008 2015-01-19 14:27:53 2015-01-19 14:28:04 2015-01-19 14:28:57 ซอฟร์แวร์
74 นางสาววารุณีทะเสนฮด กลุ่มการพยาบาล ติดตั้ง MS-Office 2010 2015-01-19 11:15:52 2015-01-19 11:16:15 2015-01-19 11:37:25 ซอฟร์แวร์
73 นางสาววารุณีทะเสนฮด กลุ่มการพยาบาล เครื่องคอมฯ HosXP เปิดไม่ได้ 2015-01-16 09:23:09 2015-01-16 09:34:54 2015-01-16 09:36:12 รอระบุ
72 นางกินรีไกยวรรน งานสวัสดิการและประกันสังคม อัพเดทโปรแกรม E-Claim เครื่องพี่กิินรี 2015-01-15 09:42:43 2015-01-15 09:43:21 2015-01-15 09:43:37 ซอฟร์แวร์
71 นายเกริกแสงฤทธิ์ งานสารสนเทศและ IT ต่ออายุโปรเเกรม เเจ้งเกิด (ห้องคลอด) 2015-01-12 13:52:31 2015-01-12 13:54:53 2015-01-12 13:55:40 รอระบุ
70 นางสาวชุติมนต์ วังทัพ งานผู้ป่วยในหญิง เครื่องสำรองไฟไม่เก็บไฟเวลาไฟดับ 2015-01-12 13:45:26 2015-01-12 13:46:09 2015-01-12 13:46:27 ฮาร์ดแวร์
69 นายธักสินคนหาญ งานอุบัติเหตูฉุกเฉิน เครื่องสำรองไฟไม่เก็บไฟ 2015-01-12 13:44:27 2015-01-12 13:46:07 2015-01-12 13:46:35 ฮาร์ดแวร์
68 นางสาวชุติมนต์ วังทัพ งานผู้ป่วยในหญิง เครื่องสำรองไฟไม่เก็บไฟ 2015-01-12 13:42:23 2015-01-12 13:46:06 2015-01-12 13:46:43 ฮาร์ดแวร์
67 นางสาววารุณีทะเสนฮด กลุ่มการพยาบาล คอม คุณดวงแก้วเชื่อมเน็ตไม่ได้ 2015-01-12 10:31:09 2015-01-12 13:40:40 2015-01-12 13:41:17 ซอฟร์แวร์
66 นางสาวพิมพ์พักตร์เขจรรักษ์ งานพัฒนาคุณภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ คุณกนกอร เข้าอินเตอร์เนตไม่ได้ 2015-01-12 08:35:35 2015-01-12 09:14:14 2015-01-12 09:14:35 รอระบุ
65 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์พี่อ้อนไม่สามารถเข้า Internet ได้ ลองแก้ไข และเช็คสายแลนแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้ได้ 2015-01-06 10:02:14 2015-01-06 12:47:34 2015-01-06 12:48:06 รอระบุ
64 นางสาวศิริลักษณ์คณะคาย งานคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตน้ำยา หมึกเครื่องปริ้นยี่ห้อ kyocera fs-1370dn หมด 2015-01-05 09:50:21 2015-01-05 10:01:17 2015-01-05 11:53:18 รอระบุ
63 นางสาวพิชญาภัค บุตตะสุริย์ งานธุรการ เครื่องแสกนค้าง ปิด-เปิด แล้วแต่เครื่องยังไม่ไม่ทำงาน 2014-12-25 14:10:20 2014-12-25 15:34:25 2014-12-25 15:34:42 ฮาร์ดแวร์
62 นายเฉลิมวัฒน์พันโนพัฒน์ งานไตเทียม แป้นพิมพ์ที่ตึกไตเทียม ตัวเลขกดไม่ลง ตรงเลข 0 มันพังครับ ขอเปลี่ยนแป้นพิมพ์ใหม่ จำเป็นต้องใช้ในการคีข้อมูลเบิกเงินครับ 2014-12-24 10:21:12 2014-12-25 08:39:59 2014-12-25 15:33:44 รอระบุ
61 นางสาวภาวิณีพิณรัตน์ งานผู้ป่วยห้องคลอด เครื่องปริ้นที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ลงทะเบียนHosxp(เครื่องหลัก)ใช้งานไม่ได้ กระดาษติดทุกครั้งขณะปริ้นและหมึกติดกระดาษทำให้กระดาษดำทุกครั้ง ต้องได้ไปปริ้นตึกอืน รบกวนซ่อมด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ 2014-12-22 07:15:58 2015-01-12 08:44:07 2015-02-05 08:54:40 ฮาร์ดแวร์
60 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ แจ้งเปลี่ยนหมึกเครื่ืองปริ้นเตอร์ เครื่อง Ricoh MP171 SPF เครื่ืองงานบุคคล วันนี้หมึกหมดไม่สามารถปริ้นหรือถ่ายเอกสารได้เลยคะ ขอบคุณล่วงนะคะ 2014-12-17 14:35:12 2014-12-18 08:41:16 2015-01-09 08:42:58 รอระบุ
59 นางสาววนิดาโมลาขาว งานผู้ป่วยหลังคลอด เครื่องปริ๊นไม่สามารถปริ๊นได้ค่ะ ต้องการใช้ด่วน มันขึ้นสีแดงตรงคว่า Jam เครื่อง kyocera 2014-12-12 09:44:53 2014-12-12 10:14:55 - - - รอระบุ
58 นายอิศเรศดุลชาติ งานพัสดุ ลงประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อความในประกาศสอบราคาจ้างเหมาศูนย์เรียนรู้แพทย์ทางเลือก 2014-12-11 13:29:53 2014-12-11 13:35:46 2014-12-19 08:46:07 ซอฟร์แวร์
57 นางสาวพิมพ์พักตร์เขจรรักษ์ งานพัฒนาคุณภาพ ไม่สามารถเข้าดูรายละเอียดของชาร์ทผู้ป่วยในของโปรแกรม HosXP ได้ 2014-12-09 14:45:56 2014-12-11 10:42:21 2014-12-11 10:50:48 รอระบุ
56 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ ข้อมลหาย แล้วมีบอ๊ปอัพว่า Windows-Delayed Write Failed windows was unable to save all the data for the file มันต้องให้เราทำอะไรหรือว่า HDD มักำลังจะเสียคะ อย่านะๆ ข้อมูลสะมะคันมากกกก รบกวนช่วยทีคะ 2014-12-08 16:37:24 2014-12-11 13:35:38 2015-02-05 08:55:03 ซอฟร์แวร์
55 นางสาวพิมพ์พักตร์เขจรรักษ์ งานพัฒนาคุณภาพ อินเตอร์เนตโต๊ะคุณกนกอร กลุ่มงานคุณภาพ เข้าไม่ได้ค่ะ 2014-12-08 15:01:33 2014-12-09 09:54:56 2014-12-09 09:55:15 รอระบุ
54 นางสาววารุณีทะเสนฮด กลุ่มการพยาบาล โหลดข้อมูล e-office ไม่ได้ 2014-12-04 16:13:22 2014-12-05 10:31:49 2014-12-05 10:32:07 ซอฟร์แวร์
53 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ email พี่ขวัญโดนแฮก ไม่สามารถใช้งานได้ 2014-12-04 16:01:49 2014-12-05 10:31:49 2014-12-05 10:32:19 ซอฟร์แวร์
52 นางลัดดาแสนสุข งานธุรการ คีย์บอดเสีย ไม่สามารถพิมพ์ลบข้อความได้ และตัวเลขไม่สามารถพิมพ์ได้บางครั้งแล้วก็หายไป สรุปมันเสียคะ 2014-12-04 15:47:30 2014-12-05 10:31:50 2014-12-19 08:45:42 ฮาร์ดแวร์
51 นางสาวพิชญาภัค บุตตะสุริย์ งานธุรการ โทรศัพท์ภายนอกโทรเข้าไม่สามารถรับสายได้ สัญญาณลงไปห้องบัตร 2014-12-04 09:20:43 2014-12-04 09:21:00 2014-12-19 08:46:24 รอระบุ
50 นางสาวพิชญาภัค บุตตะสุริย์ งานธุรการ เครื่อง e-office ไม่สามาใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 2014-12-04 08:41:38 2014-12-04 09:20:59 2014-12-04 09:21:12 ซอฟร์แวร์
49 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบใหม่ 2014-12-03 21:44:11 2014-12-03 21:44:26 2014-12-19 08:46:39 รอระบุ
48 นางสาวพิชญาภัค บุตตะสุริย์ งานธุรการ ย้ายคีย์บอดร์ 2014-12-03 14:15:04 2014-12-03 14:28:37 2014-12-03 14:33:00 ฮาร์ดแวร์
47 นางสาวพิชญาภัค บุตตะสุริย์ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกดึงไม่ขึ้น 2014-12-03 14:14:18 2014-12-03 14:28:33 2014-12-03 14:31:26 ฮาร์ดแวร์
46 นายเจริญสกุลเดช งานซ่อมบำรุง ลงโปรแกรมใหม่แล้ว เขียน autocad ไม่ได้ 2014-12-02 15:40:57 2014-12-03 10:49:31 2015-02-05 08:55:17 ซอฟร์แวร์
45 นางสาวยุพินไกยวรรณ์ งานสวัสดิการและประกันสังคม FS1370D หมึกหมด 2014-12-02 10:34:48 2014-12-02 10:56:54 2014-12-02 10:57:38 ฮาร์ดแวร์
44 นางอรวรรณแข็งแรง งานจ่ายกลาง internetช้าหุดบ่อยมากทำงานไม่ได้ 2014-12-01 10:26:01 2014-12-02 10:35:05 2014-12-02 10:35:20 ซอฟร์แวร์
43 นายสมศักดิ์ไชยคีรี งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ เครื่องคอมช่างศิลป์เปิดไฟล์pdfไม่ได้ 2014-11-28 09:43:35 2014-11-28 09:44:43 2014-11-28 09:45:31 ซอฟร์แวร์
42 นางจันทราพรบุตรสาร งานโภชนาการ ปริ้นเตอร์กระดาษติด เอากระดาษออกแล้ว แต่เครื่องยังใช้ไม่ได้ 2014-11-27 15:58:56 2014-12-02 10:56:57 2014-12-03 10:54:28 ฮาร์ดแวร์
41 นางสาวชุติมนต์ วังทัพ งานผู้ป่วยในหญิง หมึกปริ้นส์เตอร์ บริเวณส่วนกลางของกระดาษหมึกจาง KYOCERA 167 2014-11-25 14:07:42 2014-11-25 14:29:12 2014-11-25 15:15:08 รอระบุ
40 นายณัฐภูมิภูสีเขียว งานเทคนิคการแพทย์ คอมพิวเตอร์ ที่ห้องเจาะเลือดชั้นล้าง ไม่สามารถ เรียกคิวบริการให้ออกหน้าจอได้ 2014-11-24 10:00:17 2014-11-24 11:16:26 2014-12-03 10:54:47 ซอฟร์แวร์
39 นายณัฐภูมิภูสีเขียว งานเทคนิคการแพทย์ คอมพิวเตอร์ ห้องบริจาคเลือด LAbชั้น2 มีอาการเข้าโปรแกรมไม่ได้ระบบรวน ไฟร์บางไฟล์หายและไม่สามารถเปิดได้ 2014-11-21 15:19:11 2014-12-02 10:56:58 2014-12-03 10:55:00 ซอฟร์แวร์
38 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT พัฒนาโปรแกรมส่งเบิก สกส ให้กับ รพ.สต 2014-11-21 13:45:46 2014-11-21 13:46:08 2014-12-03 10:55:18 ซอฟร์แวร์
37 นางสาวชุติมนต์ วังทัพ งานผู้ป่วยในหญิง หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ kyocera TK 164 จาง 2014-11-21 11:44:41 2014-11-24 08:27:11 2014-11-24 08:28:41 ฮาร์ดแวร์
35 นายธักสินคนหาญ งานอุบัติเหตูฉุกเฉิน ระบบ refer ER เข้าไม่ได้ครับ.. 2014-11-20 10:21:52 2014-11-24 08:27:16 2014-11-24 08:28:57 ซอฟร์แวร์
34 นายอรรถพลแสงจันทร์ งานห้องผ่าตัด เครื่องพิมพ์ห้องผ่าตัด EPSON L 110 พิมพ์ไม่ออกครับ จะใช้ในการพิมพ์รูป patho ผู้ป่วยจำเป็นมาก ขอบคุรครับ 2014-11-17 11:55:19 2014-11-17 14:43:18 2014-11-17 14:44:39 รอระบุ
33 นายณัฐภูมิภูสีเขียว งานเทคนิคการแพทย์ คอมพิวเตอร์ห้องเจาะเลือดชั้น 2 อาการ:เปิดโปรแกรม Hosxp แล้วค้าง จึง Restart เครื่องแล้วแต่ยังค้างอีก ใช้งานไม่ได้ 2014-11-14 10:43:48 2014-11-18 09:33:43 2014-11-18 10:53:13 รอระบุ
32 นายเอกชัยบุญวาส งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ หมึกเครื่อง ปริ็น Kydcera TK-164 PCU เครื่องสำนักงาน 2014-11-14 09:34:47 2014-11-14 10:03:45 2014-11-14 10:12:19 รอระบุ
31 นางสาวพิมพ์พักตร์เขจรรักษ์ งานพัฒนาคุณภาพ อินเตอร์เนต บ้านพักแฟลต 5 ใช้ไม่ได้ตอนเช้าค่ะ 2014-11-14 08:39:40 2014-11-14 10:44:05 2014-11-18 09:30:05 รอระบุ
30 นางเพ็ญประภาแสงพิศาล งานผู้ป่วยในชาย เครื่องพิมพ์ มีปัญหา ห้อง lab ไม่สามารถ พิมพ์ผลมาตึกชายได้ 2014-11-13 10:09:56 2014-11-13 10:20:12 2014-11-13 10:22:36 ฮาร์ดแวร์
29 นายทดสอบtest งานสารสนเทศและ IT รหัสงานห้องผ่าตัดได้ยังครับ 2014-11-13 08:54:37 2014-11-13 09:35:08 2014-11-13 09:50:03 รอระบุ
26 นางสาวพรรณีย์โอษคลัง งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าห้องตรวจ ANC ช้ามากๆ สอบถามทางงานคอมฯแล้ว แจ้งว่า สเปคมันต่ำ อยากจะให้แก้ไขให้ด่วนด้วย สเปคต่ำแล้ว จะให้ PCU ทำยังงัย 2014-11-12 21:41:17 2014-11-18 15:47:19 2014-11-18 15:48:17 รอระบุ
25 นายธักสินคนหาญ งานอุบัติเหตูฉุกเฉิน ทดลอง 2014-11-12 16:14:26 - - - - - - รอระบุ
15 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT คอมเปิดไม่ติด 2014-11-12 11:29:17 2015-08-19 16:59:37 2015-08-19 16:59:49 ซอฟร์แวร์
14 นางสาววารินทร์ ภูดรม่วง งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ ต้องการลงโปรแกรม ลงอุบัติเหตุของ ER ในเครื่อง PCศูนย์ระบาด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสถิติของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ 2014-11-05 11:14:30 2014-11-24 11:17:22 2014-11-24 11:17:34 ซอฟร์แวร์
13 นางสาววารินทร์ ภูดรม่วง งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ คอมพิวเตอร์PC ศุนย์ระบาดวิทยา ไม่สามารถแชร์ปริ้นเตอร์กับเครื่อง sever ได้ และมีปัญหาในการใช้งาน Microsoft excel เมื่อใช้ไปสักระยะมักปิดโปรแกรมเอง โดยอัตโนมัติ 2014-10-28 15:50:28 2014-10-28 15:53:47 2014-11-06 13:10:02 ซอฟร์แวร์
12 นางสาววารินทร์ ภูดรม่วง งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ ลง windows ใหม่ 2014-10-20 10:25:17 2014-10-20 10:25:38 2014-10-21 09:30:00 รอระบุ
11 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT เครื่องปริ๊นใช้งานไม่ได้ของ กายภาพ 2014-10-15 10:23:19 2014-10-15 10:24:21 2014-10-15 11:30:54 รอระบุ
10 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT จัดทำเอกสารอบรมการใช้โปรแกรมบริหารการซ่อมคอมพิวเตอร์ 2014-10-15 10:22:40 2014-10-15 10:23:35 2014-11-24 08:29:32 รอระบุ
9 นางสาววารินทร์ ภูดรม่วง งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ เครื่อง PC ศูนย์ระบาด ใช้search engine ไม่ได้ 2014-10-14 16:41:51 2014-10-14 16:49:47 2014-10-15 10:29:19 ซอฟร์แวร์
8 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT คลังยาปริ๊นเตอร์หมึกหมด HP 05A 2014-10-14 11:39:08 2014-10-14 16:49:46 2014-10-14 16:50:53 ฮาร์ดแวร์
7 นายกิตติกรวุฒิสาร งานสารสนเทศและ IT กายภาพ HOTXP ใช้ไม่การไม่ได้ 2014-10-14 10:35:20 2014-10-14 11:36:33 2014-10-15 10:29:53 ซอฟร์แวร์
6 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT ธุรการ e-office ใช้งานไม่ได้ 2014-10-14 10:21:16 2014-10-14 11:36:27 2014-10-14 11:38:13 ซอฟร์แวร์
5 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT ธุรการเครื่องปริ๊นไม่ได้ 2014-10-14 10:09:43 2014-10-14 11:36:25 2014-10-14 11:37:45 ฮาร์ดแวร์
4 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT คีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้ 2014-10-13 14:41:07 2014-10-13 14:43:12 2014-10-13 15:15:29 รอระบุ
3 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT อยากลงวินโดว์ใหม่ 2014-10-13 14:10:21 2014-10-13 14:11:02 2014-10-13 14:11:48 ซอฟร์แวร์
2 นายคณัสนันท์ภูจารึก งานสารสนเทศและ IT ติดตั้ง Server thairefer 2014-10-11 08:20:32 2014-10-11 08:20:53 2014-10-13 11:13:18 ซอฟร์แวร์
1 นางสาววารินทร์ ภูดรม่วง งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ คอมพิวเตอร์ PC ศูนย์ระบาดไม่สามารถ เซิร์ทข้อมูลผ่าน google ได้ 2014-10-10 14:34:44 2014-10-10 14:35:00 2014-10-10 14:37:20 ซอฟร์แวร์

อธิบายไอคอนแจ้งสถานะ : 1.เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.กำลังดำเนินการ 3.ส่งซ่อมข้างนอก 4.ซ่อมไม่ได้ 5.รอการตอบรับ