= ขั้นตอนดำเนินการ = เสร็จเรียบร้อย = ส่งคืน(หน่วยงาน/พัสดุ)  = แสดงรายละเอียด

 
 
 
ลำดับ วันที่ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้งาน หน่วยงาน อาการ สถานะ ความ
เร่งด่วน
รายละเอียด
  590075 2016-04-20 09:47:41 นางสาววารุณี ทะเสนฮด กลุ่มงานการพยาบาล ลงไดเวอร์เชื่่อมจอทีวี เครื่องคุณดวงแก้ว
ด่วน  
  590074 2016-04-20 09:44:34 นางสาววารุณี ทะเสนฮด กลุ่มงานการพยาบาล เครื่อง HOS-XP ใช้งานไม่ได้
ด่วน  
  590073 2016-03-30 13:53:25 นางสาววารุณี ทะเสนฮด กลุ่มงานการพยาบาล หัวอ่าน CD-ROM โน๊ตบุ๊คไช้งานไม่ได้
ด่วน  
  590072 2016-03-02 10:26:54 นางสมใจ อาจวิชัย สำนักงานคุณภาพ ตอนนี้กำลังดำเนินการ แต่ส่งแบบขอซ่อมตามมาค่ะ
ด่วน  
  590071 2016-03-01 11:14:59 นางสุทาพร ซองศิริ สำนักงานคุณภาพ เครื่อง HosXp เปิดขึ้นมาเป็นพื้นหลังสีฟ้า และมีตัวหนังสือสีขาว เต็มจอ ไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยค่ะ
ด่วนมาก  
  590070 2016-02-27 09:39:32 นางพร้อมพรรณ ศรีสุข กายภาพบำบัด ระบบอิเทอร์เนตใช้งานไม่ได้
ด่วน  
  590069 2016-02-26 10:51:18 นางสาวยุพิน ไกยวรรณ์ แผนงานและประเมินผล คีรย์ข้อมูลเบิกจ่ายตรงผ่านโปรแกรมออฟไลน์ไม่ได้
ด่วน  
  590068 2016-02-17 10:09:36 นางคณิตภรณ์ เลิศอรยกุล ห้องบัตร OPD โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
ปกติ  
  590067 2016-02-15 13:28:09 นางสาวชัญญาภา บาลเพชร พัฒนาคุณภาพ - เครื่องพิมพ์ Ricoh MP 201SPF มีปัญหา ปริ้นงานและถ่ายเอกสารแล้วหมึกหลุดติดมือออกมาด้วย
ปกติ  
  590066 2016-02-15 13:14:59 นางสาวชัญญาภา บาลเพชร พัฒนาคุณภาพ - ต้องการให้ เปลี่ยนชุดแม่แบบ เครื่องปริ้น Kyocera รุ่น FS-1370DN เนื่องจากมีลายเส้น และเงาสีดำเวลาปริ้นงาน - โดยเดือนที่แล้วช่างได้ทำการแก้ไขแล้ว ปริ้นดีขึ้นราว ๆ 1 อาทิตย์ - วันนี้ช่างจึงแนะนำให้แจ้งเปลี่ยนชุดแม่แบบ
ด่วน  
  590065 2016-02-08 11:48:08 นางกาญจนา จิตจำเริญ ห้องกลุ่มการพยาบาล เครื่องHos- xp เปิดใช้งานสักพักแล้วเครื่องดับเอง
ด่วนมาก  
  590064 2016-02-02 09:31:42 นางสาวเนตรนภา จันอิฐ ทันตกรรม คอมพิวเตอร์สำนักงาน ระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อเปิด เว็บ รพ เมื่อ คลิก จะลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซ อื่นที่เราไม่รู้จัก ลักษณะเหมือนเครื่องติดไวรัส ทำให้ไม่สามารถเปิดระบบ e-office ได้ค่ะ
ด่วน  
  590063 2016-01-08 10:07:32 นางสาววารุณี ทะเสนฮด กลุ่มงานการพยาบาล เคสเครื่อง Hos-XP มีเสียงดัง
ปกติ  
  590062 2015-12-23 11:55:22 นางสาววารุณี ทะเสนฮด กลุ่งานการพยาบาล แก้ไขหน้าเข้าใช้งาน gmail (เครื่องธุราการฝ่าย)
ปกติ  
  590061 2015-12-21 10:30:18 นางสาววริษา วิชัยผิน ICU ลงข้อมูลระบบ Thai refer แล้วปริ๊นไม่ได้
ด่วน  
  590060 2015-12-20 13:33:12 นางสาวศิริพร ปริมา แฟลต 6 ระบบอินเตอรืเน็ตใช้งานไม่ได้
ด่วน  
  590059 2015-12-18 09:40:17 นายสหรัฐ โอษคลัง การเงิน PCU (เครื่องน้องอร) เครื่อง HOSxP เปิดเครื่องไม่ค่อยได้ และมีเตือน kasper หมดอายุ
ด่วนมาก  
  590058 2015-12-18 09:34:55 นางลัดดา แสนสุข ธุรการ แฟกซ์ ไม่สามารถรับและส่งได้ ธุรการดำเนินการตรวจสอบกระดาษแล้ว
ด่วน  
  590057 2015-12-17 09:13:43 นางรุ่งสุรีย์ ทองจันทร์ PCU Thai Refer ใช้งานไม่ได้ไม่ทราบสาเหตุ
ด่วนมาก  
  590056 2015-12-08 10:45:38 นางฉัตรสุดา เศษฤทธิ์ งานประกัน ,ฐานข้อมูลเบิกฉุกเฉิน ของ สกส.
ด่วนมาก  
  590055 2015-12-04 11:30:15 นางสุภัสตา โชติเพิ่ม งานการเงิน อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้
ด่วนมาก  
  590054 2015-11-21 21:11:26 นางสาววารุณี ทะเสนฮด ห้องคลอด จอกลับด้าน
ด่วน  
  590053 2015-11-18 09:31:52 นางสาววริษา วิชัยผิน ICU เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานโต๊ะหน.งาน ระบบช้า หน้าจอค้างบ่อย ต้อง reset เครื่องบ่อย
ด่วน  
  590052 2015-11-16 15:20:25 นายทดลอง ระบบ ผอ. ซื้อส้มตำหน้าโรงพยาบาลให้หน่อย
ด่วนมาก  
  590051 2015-11-16 14:13:21 นายจุดนัด opd opd กระดาษติด
ด่วน  
  590050 2015-11-12 22:21:44 นางกินรี ไกยวรรณ์ งานประกันสุขภาพ ต้องการปรับปรุงโปรแกรมจ่ายตรงของ HOSxP PCU จำนวน 12 แห่ง
ด่วน  
  590049 2015-11-12 22:20:22 นายอวิรุทธ์ เลิศสงคราม ศูนย์ข้อมูล ต้องการดึกข้อมูลส่ง โครงการวิจัยของกระทรวง
ด่วน  
  590048 2015-11-12 22:19:27 นางสาวยุพิน ไกยวรรณ์ งานประกันสุขภาพ ต้องการ scan ไปจากเครื่องถ่ายเอกสาร richo เป็นไฟล์ รูปภาพ
ด่วน  
  590047 2015-11-12 22:18:17 นายกินรี ไกยวรรณ์ งานประเกันสุขภาพ ขอสนันสนุนการบุคลากรเป็นวิทยากร อบรมโปรแกรมบันทึกข้อมูลจ่ายตรง
ด่วน  
  590046 2015-11-12 08:38:25 นายคณัสนันท์ ภูจารึก ไอที UPS ไม่เก็บไฟ จุด HUB ห้อง LAB
ด่วนมาก  
  590045 2015-11-10 14:16:48 นางพิกุล บำรุง งานธุรการและบุคคล จอคอมพิวเตอร์ดับ เปิดเครื่องฯ จอก็ยังดับอยู่
ด่วนมาก  
  590044 2015-11-10 13:15:49 นางสาวภาวินี ลาโยธี กายภาพบำบัด อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ด่วน  
  590043 2015-11-08 09:39:07 นางเพ็ญประภา แสงพิศาล ตึกชาย คอมพิวเตอร์ดู X-RAY ไม่ได้
ด่วนมาก  
  590042 2015-11-08 09:38:49 นางเพ็ญประภา แสงพิศาล ตึกชาย เครื่องปริ๊น หมึกหมด รุ่น TK-174
ด่วนมาก  
  590041 2015-11-07 13:24:49 นางสาวอมรา ใจอ่อน ผู้ป่วยนอก เครื่องปริ๊นรายงานผล LAB กระดาษติด
ด่วนมาก  
  590040 2015-11-07 09:19:21 นายธักสิน คนหาญ ER เครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์ ติด
ด่วนมาก  
  590039 2015-11-05 15:03:23 นางจันทราพร บุตรสาร โภชนาการ หมึกเครื่องปริ้นหมด, หมึกปริ้นสีจาง
ด่วน  
  590038 2015-11-05 11:00:18 นางสาวกัลยา อัฐนาค ผู้ป่วยนอก คอมพิวเตอร์ HOSxP ใช้งานไม่ได้
ด่วน  
  590037 2015-11-05 10:59:07 นายนางนฏพร คำพรมมา กลุ่มงานประกันสุขภาพ โปรแกรม Antivirus หมดอายุ
ด่วนมาก  
  590036 2015-11-05 08:53:43 นายศราวุฒิ วศินชุติวัต PCU computer ที่ใช้ในการลงข้อมูลระบบออนไลน์ มีปัญหาในการเปิดและการเก็บข้อมูล บ้างครั้งข้อมูลหายโดยไม่รู้สาเหตุและมักจะเปิดเครื่องไม่ได้
ด่วนมาก  
  590035 2015-11-03 15:00:38 นายสมไพร ไกยวรรณ์ งานประกันสุขภาพ โปรแกรมใช้เบิกเงิน uc ผู้ป่วยใน ลง net f 3.5 ไม่ได้
ด่วนมาก  
  590034 2015-11-03 13:29:20 นางสาวธัญลักษณ์ ดีรักษา เวชกรรมฟื้นฟู อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้
ด่วนมาก  
  590033 2015-11-02 15:40:34 นางณัฐกร. เกษไส ผู่ป่วยบอก X-RAY เข้าไม่ได้
ด่วนมาก  
  590032 2015-11-02 10:33:58 นายเฉลิมวัฒน์ พันโนพัฒน์ หน่วยไตเทียม เครื่องเก็บไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง พังไม่เก็บไฟ เวลามีไฟฟ้าดับหรือกระตุก ทำให้คอมดับตลอด ต้องเปิดคอมใหม่ ซึ่งคอมเครื่องนี้ ใช้พิมพ์ OPD Card ทุกรอบ และอีกเครื่องใช้ในการดูฟิล์ม X-ray มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนครับ
ด่วนมาก  
  590031 2015-11-02 08:50:27 นางสาววันวิษา อิ่มอุรัง งานประกันสุขภาพ ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านเว็บได้
ด่วนมาก  
  590030 2015-10-30 19:28:34 นางชลพินทุ์ บุญเรือง ผู้ป่วยนอก คอมพิวเตอร์ สั่งปริ๊นไม่ได้ จุดนัด และ จุด thairefer
ด่วน  
  590029 2015-10-30 19:27:44 นางชลพินทุ์ บุญเรือง ผู้ป่วยนอก คอมพิวเตอร์ สั่งปริ๊นไม่ได้ หน้าห้องตรวจ 3 opd
ด่วน  
  590028 2015-10-30 15:22:40 นางชลพินทุ์ บุญเรือง ผู้ป่วยนอก shortcut โปรแกรมลงข้อมูลคลินิกยาต้าน HIV ของ สปสช.
ปกติ  
  590027 2015-10-30 11:04:57 นางนวดี เทศศรีเมือง กายภาพ Notebook เข้าเน็ตไม่ได้
ปกติ  
  590026 2015-10-30 07:15:00 นางนวดี เทศศรีเมือง กายภาพ เครื่อง HOSxP ใช้งานไม่ได้เปิดไม่ขึ้น [เรื่องเดิมไอทีกำลังดำเนินการส่งซ่อม]
ปกติ  
  590025 2015-10-30 07:06:13 นางสาวมัศญา คุ้มกุดหว้า LAB คอมพิวเตอร์ ธุรการห้องแลปมีปัญหา ดับบ่อย ใช้งานลำบากมากๆ
ปกติ  
  590024 2015-10-30 06:57:51 นางลัดดา วงแสนสุข ธุรการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ด่วน  
  590023 2015-10-30 06:57:17 นางลัดดา วงแสนสุข ธุรการ ขอประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ใหม่
ด่วน  
  590022 2015-10-30 06:48:54 นายชูชาติ จันทะแสน งานรักษาความปลอดภัย ขอภาพกล้อง cctv บริเวณกล้องหน้าตึกแฟลต 3 เวลา ประมาณ 07.55 น. - 08.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ด่วนมาก  
  590021 2015-10-30 06:46:49 นางฉัตรสุดา เศษฤทธิ์ ฉัตรสุดา เศษฤทธิ์ ไวรัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ด่วนมาก  
  590020 2015-10-29 09:59:07 นายศราวุฒิ วศินชุติวัต PCU computer เปิดใช้งานไม่ได้
ปกติ  
  590019 2015-10-28 15:30:43 นายรัชวารี ชื่นวัฒนา ศัลยกรรมกระดูก หมึดเครื่องปริ๊นหมด
ปกติ  
  590018 2015-10-28 15:29:09 นายณัฐภูมิ ภูสีเขียว LAB ปริ๊นเตอร์ปริ๊นไม่ได้
ปกติ  
  590017 2015-10-28 15:28:22 นางศิริลักษณ์ คณะคาย คปส ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
ปกติ  
  590016 2015-10-28 15:07:47 นางนวดี เทศศรีเมือง กายภาพบำบัด คอม Hosxp เปิดหน้าต่างคอมไม่ได้
ด่วน  
  590015 2015-10-28 13:37:53 นางสาวพิ่ชญาภัค บุตตะสุริย์ ธุรการ หมึกเครื่องปลิ้นเตอร์หมด
ด่วนมาก  
  590014 2015-10-27 13:35:41 นางกินรี ไกรวรรณ แผนงาน ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ปริ้นไม่ออก
ด่วนมาก  
  590013 2015-10-27 13:33:49 นางสาวปนัดดา กมลปรีดี โภชนาการ หมึกจาง
ด่วน  
  590012 2015-10-27 13:32:46 นางสาวอุทัย อาจวิชัย ผู้ป่วยในเด็ก ปริ้น A4ไม่ได้
ด่วนมาก  
  590011 2015-10-22 13:44:16 นายสุวรรณ ภูศรีฐาน หน่วยงานยานยนต์ เครื่องช้าและค้าง ต้องลงโปรแกรมใหม่
ปกติ  
  590010 2015-10-22 08:55:41 นางปิยนุช ไชยขันธุ์ สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตได้
ด่วนมาก  
  590009 2015-10-21 06:38:06 นางกินรี ไกรวรรณ ประกันสุขภาพ เช็คระบบบันทึกข้อมูลจ่ายตรง ไม่ออกคำอธิบายการใช้ยา
ด่วนมาก  
  590008 2015-10-20 15:34:14 นางกินรี ไกรวรรณ ประกันสุขภาพ เช็คการส่งออกจ่ายตรง รพ.สต.หนองบัวทอง
ด่วน  
  590007 2015-10-20 10:43:10 นางสาวภาวินี ลาโยธี กายภาพบำบัด เครื่องปริ้นท์ kyocera ที่ต่อเข้ากับคอมพ์ hosxp ใช้งานไม่ได้ค่ะ จำเป็นต้องใช้เพื่อปริท์ใบ OPD ของผู้ป่วยที่มารับบริการทางกายภาพบำบัดค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ^^
ด่วนมาก  
  590006 2015-10-20 10:19:36 นางสาววริษา วิชัยผิน ICU เครื่องปริ๊นมีปัญหา เครื่อง RICON ,Xyocera สั่งปริ๊นแล้วกระดาษติดทั้ง 2 เครื่อง ไม่สามารถใช้บริการในส่วนนี้ได้
ด่วน  
  590005 2015-10-19 15:54:50 นายวัชรศิลป์ ไกรษร สป ลงวินโดว์เครื่องคอมใหม่เนื่องจากคอมติดไวรัส
ด่วนมาก  
  590004 2015-10-19 15:13:45 นายแพทย์สิริชัย นามทรรศนีย์ บ้านพัก-ห้องพัก อินเตอร์เน็ตฝั่งบ้านพักข้างขนส่งใช้งานไม่ได้
ปกติ  
  590003 2015-10-19 15:09:44 นางสาวยุพิน ไกยวรรณ์ ฝ่ายแผนฯ หมึกเครื่องปริ๊นใก้จะหมดให้หาเครื่องหรือหใึกไปสำรอง
ปกติ  
  590002 2015-10-19 15:06:24 นางสาวฐิรารัตน์ นาคพรมพะเนาว์ สป เครื่องติดไวรัส ให้ลงวินโดว์ใหม่
ด่วน  
  590001 2015-10-19 14:49:53 นายสันโดษ อุทรังษ์ การเงินห้องยานอก ระบบอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้
ด่วน  

 

 
พัฒนาระบบแจ้งขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายคณัสนันท์ ภูจารึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0821124571
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จัีงหวัดกาฬสินธุ์